Opvoeden na een scheiding

 

In een relatie nemen partners ook de eigen familiegeschiedenis met zich mee. Wanneer het lukt  om elkaars geschiedenis en familie te respecteren en samen een balans in geven en nemen te vinden, heeft de relatie een goede kans van slagen. Wanneer dit niet lukt zal het op den duur moeilijk worden samen en kan een scheiding het gevolg zijn.

Ook voor kinderen is een scheiding een moeilijke periode. Zij moeten afscheid nemen van het gezin zoals het bestond. En wanneer er sprake is van een aanhoudende strijd tussen de ouders, kunnen ze te maken krijgen met schuldgevoelens, verdriet en boosheid. Concentratieproblemen, teruglopende schoolresultaten en problemen in de eigen relaties op de langere termijn zijn een veel voorkomend gevolg.

Ouderschap betekent verantwoordelijkheid nemen voor je kinderen. Boosheid van ouders naar elkaar wordt door kinderen als onveilig ervaren. Vertel je kind daarom dat het onschuldig is en dat de strijd tussen jullie niet aan hem of haar ligt. Realiseer je dat een kind dat mee wordt genomen in de ouderstrijd of wordt weggehouden van de andere ouder, onbewust trouw wordt aan de afwezige ouder.

Waarom systemische werk?

Met systemisch werk verricht je belangrijk werk op de onderlaag. Wat speelt zich af onder de ruzies, verwijten en de pijn. Je kijkt naar je eigen patronen. Deze hebben je ooit iets opgeleverd, maar zijn nu mogelijk niet helpend meer.  Dit kun je alleen en los van elkaar doen.

Je leert over de wetmatigheden van relaties.  Wanneer je respecteert wat ooit waardevol en goed is geweest, kun je de relatie goed afsluiten en geef je je kind een mooi voorbeeld.

Ik moedig je aan om te kijken

Ik coach je met een systemische blik. Met een opstelling krijg je het werkelijke probleem snel helder. En alleen je eigen ervaringen helpen je verder.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden en kan ontzettend veel in beweging zetten.

Kijk naar je kind, naar je gezin, naar je relatie, naar je familie en bovenal naar jezelf en alles wat er in je leeft! In jezelf zijn al je antwoorden te vinden.

 

Help zelf je kind verder

Systemische coaching werkt door op elkaar. Omdat we nauw met elkaar verbonden zijn beweegt ieder gezinslid mee wanneer er één in beweging komt.

Wil je naast de begeleiding voor jezelf graag handvatten om je kind thuis verder te helpen? Bijvoorbeeld bij het omgaan met boosheid, angst, stress, hooggevoeligheid, vergroten van zelfvertrouwen, omgaan met pesten, kritiek of somberheid? Ik geef je graag extra handvatten.

Leer je kind zelf wat jij gaandeweg het proces ook leert. Luisteren naar je eigen hart, in plaats van naar de ander, de volwassene, de maatschappij, angst en ‘geprogrammeerde’ gedachten. Vertrouwen krijgen in jezelf en zo je eigen keuzes  maken.