Privacyverklaring

 

Praktijk Kijk heeft privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens. Daarom hebben we het privacybeleid opgesteld conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het doel van dit privacyreglement is cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten je hebt ten aanzien van de gegevensverwerking.

Contactgegevens

Praktijk Kijk, Merel Holleman
Van ’t Santstraat 22
6523BG Nijmegen
www.praktijkkijk.nl
info@praktijkkijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Kijk verwerkt persoonsgegevens. We gebruiken jouw persoonsgegevens om coaching en/of producten te kunnen aanbieden, begeleiding en producten te verbeteren en om persoonlijk met jou te communiceren. We willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Praktijk Kijk is voornamelijk gericht op coaching. Het kan gaan om een eenmalige afspraak voor een systemische opstelling. Daarnaast verkoopt Praktijk Kijk online producten in het kader van de doelstelling van Praktijk Kijk.

Gegevens die Praktijk Kijk van jou nodig kan hebben en die door Praktijk Kijk in ieder geval worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (enkel bij afname van product van Praktijk Kijk)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld bij telefonisch contact of via e-mail.

Praktijk Kijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou indien dit het coachingstraject ten goed komt.

 • Gegevens die door jou verstrekt worden
 • Gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verstrekt door ouders/verzorgers of voogd.
 • Gegevens over de fysieke en psychische gezondheid. Deze gegevens worden gebruikt in het kader van de overeengekomen begeleiding en alleen die gegevens die we in dat verband nodig of nuttig achten.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als je een overeenkomst hebt met Praktijk Kijk, dan willen we je goed van dienst zijn. Het doel van de registratie van deze gegevens is om te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van een coachingstraject, welke Praktijk Kijk in samenwerking met jou uitvoert.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort begeleiding van Praktijk Kijk. Wanneer je bent ingeschreven doordat je een download hebt aangevraagd of je hebt aangemeld voor een gratis online workshop of een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Verder verzamelt Praktijk Kijk volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina’s op de website van Praktijk kijk. Praktijk Kijk heeft de mogelijkheid deze gegevens te verzamelen en analyseren om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s gebruiken. Deze gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud te verbeteren.

Doeleinden
Jouw persoonlijke gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het uitvoeren van diensten. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder:

 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om de coaching uit te kunnen voeren
 • Informeren of wijzigen van de diensten of producten
 • Het beoordelen van de hulpvraag voor coaching of doorverwijzing
 • Voor evaluatiedoeleinden
 • Het afhandelen van betaling
 • Verslaglegging indien gewenst

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Kijk zal jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van (financiële) gegevens.
Zo moeten we van de belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens, zonder wettelijke bewaartermijn, die in het kader van de met jou overeengekomen coaching zijn verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na afronding van het traject bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Kijk en heb je het recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkkijk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Praktijk Kijk je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Praktijk reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand , op jouw verzoek .

Delen van gegevens met derden
Praktijk Kijk verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Praktijk Kijk kan met collega’s of intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk bespreken. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Onze nieuwsbrieven worden verzonden met mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeld via mijn website, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen binnen mailchimp. Er is altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven via een directe link in de mail.
De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en het CH-VS Privacy Shield Framework.

Cookies
Praktijk Kijk maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren.

Beveiliging persoonsgegevens
Praktijk Kijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat praktijk Kijk gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Praktijk Kijk, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via info@praktijkkijk.nl

Wijzigingen privacy beleid
Praktijk Kijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze website.

Deze Privacyverklaring is opgesteld in november 2018

Chat openen
1
Hallo, leuk dat je hier bent! Waarmee kan ik je helpen?